Wet+ Program dla lekarzy weterynarii
604 117 247
kontakt@wetplus.pl

Główne funkcjonalności programu Wet+

 • Książka Leczenia dla lekarzy weterynarii
  Z
  godnie z rozporządzeniem nr 1347 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapisanym w Dzienniku Ustaw nr 224 lekarz weterynarii jest zobligowany do prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt na odpowiednich wzorach dokumentów.
  Wielu lekarzy weterynarii prowadzi dokumentację i ewidencję ręcznie na papierowych drukach. Program Wet+ pozwala zautomatyzować ten proces. Dzięki temu lekarz może zaoszczędzić cenny czas i zapanować nad procesem archiwizowania dokumentacji.
  Oto zalety automatycznej Książki Leczenia w programie Wet+:
  - wygląd wydruku Książki Leczenia jest zgodny z ww. rozporządzeniem
  - archiwum utworzonych Książek Leczenia jest zawsze dostępne do wglądu / wydruku
  - gromadzone dane są bezpieczne dzięki możliwości tworzenia kopii bezpieczeństwa.
  - Książkę Leczenia wypełnia się szybko dzięki zapamiętanym listom rozpoznań, zabiegów i zaleceń oraz bazie leków
  Zrzuty ekranów:
  Archiwum Książek Leczenia
  Program weterynaryjny - elektroniczna książka leczenia dla lekarzy weterynarii
  Wydruk Książki Leczenia zwierząt gospodarskich
  Program weterynaryjny - elektroniczna ksiazka leczenia dla lekarzy weterynarii - wydruk
  Wydruk Książki Leczenia zwierząt towarzyszących
  Program weterynaryjny - elektroniczna ksiazka leczenia dla lekarzy weterynarii - wydruk
 • Książka Leczenia dla lekarzy weterynarii - baza klientów
  M
  oduł ten pozwala prowadzić ewidencję Twoich klientów. Umożliwia również szybki wgląd w posiadane przez klienta zwierzęta.

  Zrzuty ekranów:
  Lista Klientów
  Program i Książka Leczenia dla lekarzy weterynarii - Baza Klientów
  Edycja Klienta
  Program i Książka Leczenia dla lekarzy weterynarii - Baza Klientów
  Zwierzeta Klienta
  Program i Ksiazka Leczenia dla lekarzy weterynarii - Baza Klientów
 • Program i Ksiazka Leczenia dla lekarzy weterynarii - Vademecum leków weterynaryjnych
  M
  agazyn pozwala prowadzić ewidencję produktów leczniczych weterynaryjnych. Zawiera pełne vademecum produktów leczniczych weterynaryjnych (ponad 1400 pozycji) na bieżąco uzupełniane o nowe wchodzące na rynek leki.

  Proces zarządzania magazynem wygląda następująco:
  - Dodanie leku do magazynu
    wybór leku z vademecum i przyjecie jego określonej ilości do magazynu zgodnie fakturą zakupu
  - Rozchód leku
     rozchód następuje poprzez wykazanie zużycia / wydania leku w Książkach Leczenia.
  - Raport obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi
     na raporcie obrotu widać historie przyjeć i rozchodów danego leku
  Zrzuty ekranów:
  Magazyn leków
  Program weterynaryjny - elektroniczna ksiazka leczenia dla lekarzy weterynarii - vademecum leków weterynaryjnych
  Vademecum leków
  Program weterynaryjny - elektroniczna ksiazka leczenia dla lekarzy weterynarii - vademecum leków weterynaryjnych
 • Książka leczenia dla lekarzy weterynarii, Dokumentacja obrotu lekami
  D
  zięki programowi Wet+ dokumentacja obrotu lekami i roczny remanent wygenerują się automatycznie na podstawie operacji przyjęć leków do magazynu i ich wydań w Książkach Leczenia. Nie będziesz musiał prowadzić dokumentacji ręcznie!.
  Zrzuty ekranów:
  Bilans leków (dokumentacja obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi)
  Dokumentacja obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi

Dodatkowe funkcjonalności programu Wet+

 • Moduł Terminarz wizyt pozwala na:
  - planowanie wizyt klientów
  - aktualizacje kalendarza wizyt.
  Dzięki niemu można bardziej efektywnie zarządzać swoim czasem.
 • Moduł ten pozwoli stworzyć notatkę powiązaną z konkretnym klientem np. 'skontaktuj się w sprawie umówienia wizyty' itp.
 • W codziennej pracy używasz określonych druków i formularzy - w programie Wet+ będziesz je miał zawsze pod ręka.

Instalacja i obsluga programu Wet+

 • Instalacja programu Wet+ przebiega w następujących krokach:
  1. Przekopiowanie plików instalacyjnych na dysk komputera
  2. Klik na plik 'setup' prawym klawiszem myszki i wybór `Uruchom jako Administrator´
  3. Po uruchomieniu programu pojawi się okienko z polem do wpisania klucza dostępu - na górze okienka jest wyświetlany kod sprzętowy - należy skopiować ten kod i przeslać mailem na adres kontakt@wetplus.pl. Odeślemy klucz dostępu.
  4. Po ponownym uruchomieniu programu należy wpisać klucz dostępu i rozpocząć prace z Wet+.
 • Obsługa programu Wet+ jest bardzo prosta, co jest jego zdecydowana zaleta na tle innych programów weterynaryjnych.
  Prostota obsługi wynika z:
  - intuicyjnego interfejsu użytkownika
  - ilości modułów ograniczonej do niezbędnych w pracy lekarza weterynarii
  - vademecum leków, które ułatwia prowadzenie magazynu; dzięki niemu nie trzeba wpisywać danych o leku ręcznie
  - zapamiętywaniu wpisanych wcześniej w Książkach Leczenia rozpoznań, zabiegów i zaleceń.
 • Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie wszelkich pytań i problemów związanych z obsługą programu Wet+.

  Pomoc techniczna
  tel. 604 117 247
  kontakt@wetplus.pl