Wet+ Program dla lekarzy weterynarii
604 117 247
kontakt@wetplus.pl
  • Czy Wet+ jest zgodny z wymogami ustawowymi

    Tak. Program Wet+ pozwala prowadzi´c dokumentacje lekarsko-weterynaryjna i ewidencje leczenia zwierzat oraz dokumentacje obrotu lekami zgodnie z Ustawa Prawo Farmaceutyczne i rozporzadzeniami.

    W zakresie prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierzat: rozporzadzenie nr 1347 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Dziennik Ustaw nr 224.

    W zakresie obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi: rozporzadzenie nr 1236 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Dziennik Ustaw nr 200.