Wet+ Program dla lekarzy weterynarii

604 117 247
kontakt@wetplus.pl

Główne funkcjonalności programu weterynaryjnego

Program weterynaryjny - Ksiazka Leczenia

Książka Leczenia

Umożliwia elektroniczne prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt w postaci Książki Leczenia. Moduł ten jest zgodny z rozporządzeniem nr 1347 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
ksiazka-leczenia-lekarz-weterynarii-baza-klientow

Baza Klientów

Moduł ten pozwala prowadzić ewidencje Twoich klientów. Umożliwia również szybki wgląd w posiadane przez klienta zwierzęta.
program-weterynaryjny-baza-lekow

Magazyn Leków

Pozwala prowadzić ewidencję produktów leczniczych weterynaryjnych. Zawiera pełne vademecum leków (ponad 1400 pozycji) na bieżąco uzupełniane o nowe wchodzące na rynek leki.
program-dla-lekarzy-weterynarii-dokumentacja-obrotu-lekami

Raporty

Automatycznie generuj raporty takie jak: Książka Leczenia, Dokumentacja obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi czy Remanent produktów leczniczych weterynaryjnych na dany dzień.

Referencje lekarzy weterynarii korzystających z programu Wet+

Przekonała mnie prostota obsługi programu oraz to, ze pozwala zautomatyzować czynności nakazane ustawowo takie jak prowadzenie Książki Leczenia czy ewidencja leków. Program idealny dla mojej jednoosobowej działalności.
lek.wet. Michal Zabiełło
Prosty, intuicyjny panel użytkownika pozwala mi szybko utworzyć Książkę Leczenia podczas pracy w terenie. Dzięki programowi pozbyłem się stosu papierków i zaoszczędziłem dużo czasu.
lek.wet. Paweł Zakryś